TARIKAT

Posted: March 30, 2011 in Kisah Semasa

Tarikat adalah salah satu amalan keagamaan dalam Islam yang sebenarnya sudah ada semenjak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan, kehidupan beliau sehari-hari adalah amalan kehidupan rohani yang dijadikan rujukan utama oleh para pengamal tarikat dari generasi ke generasi sampai sekarang.
Contohnya sepertimana di dalam hadist yang meriwayatkan bahwa ketika Islam telah berkembang luas dan kaum Muslimin telah memperoleh kemakmuran, Saidina Umar bin Khatthab RA telah berkunjung ke rumah baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau masuk didalamnya, beliau terperanjat dengan perkakas di dalam rumah Baginda Rasul SAW kerana yang ada hanyalah sebuah meja dan alasnya yang dibuat dengan daun kurma yang kasar, sementara yang tergantung di dinding hanyalah sebuah geriba (kantong air) yang biasa beliau gunakan untuk berwuduk. Sehingga Saidina Umar terharu dan menitiskan air mata kerana tidak tertanggung dengan situasi Baginda Rasulullah SAW yang sungguh daif itu. Kemudian Rasulullah SAW. menegurnya: ”Apakah yang menyebabkan kau menangis, wahai sahabatku?” Umar pun menjawab: “Bagaimana aku tidak menangis, Ya Rasulullah!… Begini sahaja keadaan di rumah Tuan, tidak ada perkakas dan tidak ada kekayaan kecuali hanya sebuah meja dan sebuah geriba, sedangkan ditangan tuan telah tergenggam kunci Dunia Timur dan Dunia Barat, serta kemakmuran yang melimpah. Lalu Baginda menjawab: “Wahai Umar aku ini adalah Rasul (utusan) Allah. Aku bukan seorang kaisar dari Rome dan juga bukan seorang Kisra dari Parsi. Mereka ini hanya mengejar kehidupan duniawi, sedangkan aku lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi (akhirat) .
”Pada suatu hari Malaikat Jibril AS. datang kepada Nabi SAW. setelah menyampaikan salam dari Allah SWT, dia bertanya: “Ya Muhammad, manakah yang engkau lebih sukai, menjadi Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman AS atau menjadi Nabi yang papa seperti Nabi Ayub AS.?” Beliau menjawab: ”Aku lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari”. Ini kerana ketika kenyang, aku bersyukur kepada Allah SWT. dan ketika lapar aku boleh bersabar dengan ujian Allah SWT. ”Bahkan suatu hari Rasulullah SAW. pernah bertanya kepada sahabatnya: ”Bagaimana sikap kamu, jika sekiranya terbuka untuk kamu kekayaan Rom dan Parsi?” Di antara sahabatnya ada yang segera manjawab: ”Kami akan tetap berpegang teguh kepada agamaMu, ya Rasulullah SAW..” Tetapi beliau segera menegur: ”Pada ketika itu kamu akan bertengkar sesama sendiri. Dan kamu akan berpecah belah yang mana sebahgian lagi akan bermusuhan dengan sebahgian yang lainnya. Jumlah kamu banyak tetapi kamu lemah, seperti buih di lautan. Kamu akan hancur lebur seperti kayu yang di makan anai-anai! ”Para sahabat bingung, lalu bertanya: ”Kenapa sampai boleh jadi jadi begitu ya Rasulullah.” Lalu Nabi SAW. Baginda segera menjawabnya: ”Karana pada saat itu hati kamu telah terpaut dengan dunia dan pada ketika itu aku telah pun wafat.” Di kesempatan lain Baginda juga menegaskan: ”Harta benda dan kemegahan pangkat akan menimbulkan fitnah di antara kamu! ”Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. tersebut bukanlah ramalan, karena beliau pantang untuk meramal. Tetapi adalah suatu Akhbar Bil Mughayyabat (Khabar Yang Ghaib@ Peringatan) kepada umatnya supaya benar-benar berwaspada terhadap godaan dan tipu daya dunia.
Setelah sepeninggalan Nabi, ternyata apa yang Baginda sabdakan itu menjadi kenyataan. Fitnah yang sangat besar terjadi pada akhir-akhir pemerintahan Khulafa’Rasyidin dan lebih-lebih lagi ketika di zaman pemerintahan Daulah Bani Umayyah, dimana sistem pemerintahan lebih mirip kepada kerajaan, dimana Penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan lebih cenderung kepada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat .
Rentetan daripada itu muncullah pemberontakan yang digerakkan oleh golongan Khawarij, Syiah dan Zuhhad. Hanya sahaja ada perbezaan diantara mereka ialah, kedua golongan yang pertama memberontak dengan bermotifkan politik, iaitu untuk merebut kekuasaan dan jabatan, sementara golongan terakhir untuk mengingatkan para penguasa agar kembali kepada landasan Islam yang sebenar serta memakmurkan kehidupan rohani, serta untuk menge semulambalikan keadilan kepada masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rohani yang terjaga dan terpelihara dengan baik akan dapat memadamkan api fitnah, iri hati dan dendam.
Walaupun ketika itu Daulah Bani Umayyah merupakan pemerintahan yang terbesar di dunia, dengan wilayah kekuasaan yang terbentang dari Asia dan Afrika di bahagian timur sehingga ke Spanyol Eropah di bahagian barat, akhirnya jatuh juga. Nasib yang sama juga dialami oleh Daulah Bani Abasyiyah. Walaupun ketika itu jumlah umat Muslimin sangat ramai dan kekuasaan mereka sangat besar, tetapi hanya laksana buih di lautan atau kayu yang dimakan anai-anai, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW. di atas. Semua itu disebabkan faktor Hubb Al-Dunya (cinta dunia) dan Qarahiyat Al-Maut (takut menghadapi kematian).
Inilah yang menjadi motivasi bagi golongan Zuhhad yang gerakan-gerakannya untuk mengajak kembali kepada ajaran Islam yang benar untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.. Gerakan yang muncul di akhir abad ke 6 (enam) hijriyyah ini, pada mulanya merupakan kegiatan sebahagian kaum Muslimin yang semata-mata berusaha mengendalikan jiwa mereka dan menempuh cara hidup untuk mencapai reda Allah SWT., agar tidak terpengaruh dan terpedaya oleh tipuan dan godaan dunia.
Pada saat itu mereka lebih dikenal dengan panggilan “zuhhad” (orang-orang yang berperilaku zuhud), ”nussak” (orang-orang yang berusaha untuk melakukan segala ajaran agama) atau “ubbad” (orang yang rajin melakukan ibadah). Lama kelamaan cara kehidupan rohani yang mereka tempuh, kemudian berkembang menjadi alat untuk mencapai tujuan yang lebih murni, bahkan lebih mendalam iaitu berkehendak untuk mencapai hakikat ketuhanan dan makrifat (mengenal) kepada Allah SWT. yang sebenar-benarnya, melalui suatu pergerakkan , mujahadah (perjuangan batin yang sungguh-sungguh), mukasyafah (tersingkapnya tabir antara dirinya dan Allah), musyahadah (penyaksian terhadap kewujudan Allah) atau dengan istilah lain, sesuatu jalan kehidupan yang mereka tempuhi yang mana ianya di mulai dengan ”takhalli” iaitu mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela, kemudian ”tahalli” yaitu menghiasi hati dengan sifat yang terpuji, dan akhirnya mereka akan mendapat ”tajalli” yaitu mendapatkan pencerahan dari Allah SWT.
Kehidupan kerohanian ini kemudiannya tumbuh berkembang dikalangan masyarakat Muslimin, yang pada akhirnya menjadi disiplin keilmuan tersendiri, yang dikenali dengan sebutan ilmu “Tasauf”. Sejak munculnya Tasauf Islam di akhir abad kedua hijriyah, sebagai lanjutan dari gerakan golongan Zuhhad, muncullah istilah “Tarikat” yang menampilkan ciri yang berbeza dan sedikit demi sedikit menunjuk aturan-aturan tertentu bagi golongan Sufi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s